Fundusze UE

    

Przedsiębiorstwo Honey Polska Michał Urban otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu:

„Promowanie marki produktowej firmy Honey Polska Michał Urban na rynkach zagranicznych”

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest internacjonalizacja działań firmy Honey Polska Michał Urban poprzez podjęcie działań eksportowych na rynkach europejskich oraz światowych.

Planowane efekty:

Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do rozwoju firmy, rozszerzenia działalności eksportowej, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wejścia ze swoimi produktami na nowe rynki zagraniczne. W wyniku realizacji projektu firma zdobędzie nowych kontrahentów i nawiąże nowe kontakty biznesowe, które pozwolą na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Wartość projektu: 485 400,00 PLN

Wartość dofinansowania: 412 590,00 PLN

Find distributor

Nasze produkty dostępne są w
11 krajach na świecie
23 sklepach w Polsce